Simon van Cyrene

jij raapt met een klein gebaar
de moed bijeen en deelt al of niet
met mensen die geloven of anders
of wellicht wel niet

of wellicht heul je wel
met de vijand

ben je dienstbaar
aan een vreemde macht
wanneer je die ander
zijn zware last
op je neemt

wie weet
huilt er over jou
een verdwaalde voorbijganger
die ziet en inziet
wie jij bent

(tekst: Steven van Campen)

Simon van Cyrene
Vijfde halteplaats in De Andere Kruisweg

(terug naar portfolio)