Een diepe voor in de aarde

Het Land-art-project ‘De Andere Kruisweg’ (2006, zie De Andere Kruisweg) waar Marijke aan meewerkte, had voor haar een bijzonder vervolg: het thema van de kruisweg inspireerde haar tot het maken van veertien schilderingen, wat resulteerde in het boek: ‘Een diepe voor in de aarde’.  Steven van Campen schreef de teksten.

“Een diepe voor in de aarde’ omvat veertien schilderingen en gedichten, geïnspireerd op de klassieke kruisweg. De thema’s die dit verhaal aanreikt, blijken echter zeer actueel: zij verbeelden de levensweg die ieder van ons op aarde gaat, de kringloop van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente. Deze kruisweg is een metafoor van ons leven, een zoektocht ook, verbeeld in fascinerende schilderingen en indringende gedichten. Het eigentijdse idioom maakt het geheel tot een uniek document.  ‘Een diepe voor in de aarde’ geeft een intiem beeld van menselijk lijden, ongeacht tijd, cultuur, geloofsovertuiging of politiek.” 

1b     2b     8b

Expositie ‘Een diepe voor in de aarde’
De expositie ‘Een diepe voor in de aarde’ is vanaf 2007 te zien geweest op inmiddels zestien locaties door het hele land. Voor een overzicht van locaties, zie Exposities.

Wanneer u informatie wenst over expositie van ‘Een diepe voor in de aarde’, neemt u dan contact op met Marijke.

Mocht u belangstelling hebben om het beeldmateriaal uit ‘Een diepe voor in de aarde’ te gebruiken bij projecten, dan is dit digitaal beschikbaar tegen geringe vergoeding.

Een diepe voor in de aarde (omslag)

Het boek ‘Een diepe voor in de aarde’ (ISBN 978-90-76564-52-4) is bij de expositie verkrijgbaar. Ook kunt u het bestellen via de boekhandel, bij Uitgeverij Skandalon (www.skandalon.nl), of bij Marijke van Dijk. 

Pers

(Eredienstvaardig, september 2011)
‘Dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, is soms nog niet helemaal in onze protestantse kerkelijke praktijk doorgedrongen. Jammer, want veel kerkelijke gelegenheden vragen om beeldgebruik. Goede Vrijdag is bij uitstek zo’n gelegenheid. In de rooms-katholieke kerk worden van oudsher de kruiswegstaties – veertien momenten uit het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding – zorgvuldig nagelopen. In de protestantse kerk zijn deze staties nagenoeg verdwenen, waarna er lange lezingen voor in de plaats kwamen. In dit boek komen verhaal en beeld weer samen. Kunstenares Marijke van Dijk en dichter Steven van Campen sloegen de handen ineen en creëerden een boek waarin veertien eigentijdse en indringende kruiswegstaties zijn opgenomen. Paginagrote zwart-witte beelden (met hier en daar rode accenten) komen op je af als je het boek doorbladert. Ze grijpen je en sporen je aan eens rustig te gaan zitten en ze aandachtiger te bekijken. Als je dat doet, gaan de gedichten in het oog springen: gedichten waar je op moet kauwen, maar die steeds indringender worden en de lezer confronterende vragen lijken te stellen. Een mooi boek, dat zeer bruikbaar is.’

(wijkberaad Leyenburg, Den Haag, voorjaar 2010)
‘… een ontroerende expositie…’

(Emma Mulder, Gooi en Eemlander, februari 2009):
‘Marijke van Dijk heeft geprobeerd de kruisweg dichterbij te halen en te betrekken op menselijke ervaringen. Ze trekt de kruisweg naar deze tijd en verbindt deze met belangrijke thema’s als ontmoeting, afscheid en eenzaamheid. (…) Steven van Campen voorzag de schilderijen van eigentijdse gedichten waarin het thema ‘onderweg’ centraal staat.’

(IKON Pastoraat, Boek van de maand, voorjaar 2009):
‘Het prachtige boek Een diepe voor in de aarde bevat veertien schilderingen en gedichten geïnspireerd door de traditionele kruisweg. Als we denken aan de kruisweg denken we aan de veertien staties van Jezus. In veel RK-kerken kunnen we deze kruisweg verbeeld of verwoord vinden. In dit boek verbeeldt de kruisweg de levensweg die ieder van ons op aarde gaat, de kringloop van geboorte en bloei, dood en nieuwe lente. Deze kruisweg is een metafoor van ons leven, een zoektocht ook, verbeeld in fascinerende schilderingen door Marijke van Dijk en indringende gedichten door Steven van Campen. Deze combinatie van schildering en gedicht is prachtig. Zo is dit boek een rijk meditatieboek voor de veertigdagentijd of voor de Stille Week.’

(Jeanet Aartsen, Woord en Dienst, maart 2008):
‘Indringende beelden, waarin kwetsbaarheid, lijden en verdriet dicht op de huid komen (…) De beelden en woorden blijven nadwarrelen in mijn hoofd.’

(Gerrit Jan Riedstra, De Stentor, januari 2008):
‘Het is overigens niet alles lijden dat donker uit haar werken en zijn gedichten schaduwt. (…) Op subtiele wijze valt in de persoon in een lijkwade ook een kindje te ontdekken dat nog moet worden geboren. ‘Je ontvouwt je uit de dood tot geboorte, een zaad gevallen in de vruchtbare voor’, heeft Van Campen er bij gedicht. Die blijdschap, de cyclus van dood en leven, hebben de twee bewust in het meesterwerk gestopt. De titel van het boek, ‘Een diepe voor in de aarde’, geeft die dubbelheid ook goed weer. Aan de ene kant snijdt zo’n kruisweg, lijden, je door de ziel. Aan de andere kant is een voor in de aarde weer het begin van een ontkiemend zaadje.‘